Sākums

Sākumlapa.

Esmu mācītāja Terēze Ivaško- Evaņģēlisko Kristiešu Draudze „Kristus Liecinieks,,

Laipni lūdzam „Kristusliecinieks,, mājas lapā. Tas ir mans aicinājums no Dieva, lai cilvēkiem vairāk pastāstītu: ka Dievs Tevi mīl ar beznosacījuma mīlestību. Iespējams, ka esi to daudzreiz jau dzirdējis, bet tā ir patiesība. Dievs vēlas, lai Tu atgrieztos pie Viņa, būt sadraudzībā un Viņa mīlestībā. Lai nepazustu, kā pazudušais dēls. Dievs ir Mīlestība.

Bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums ir miris, kad vēl bijām grēcinieki.(Rom.5;8)

Jēzus ir Ceļš Patiesība un Dzīvība. Neviens netiek pie Tēva, ka vien caur Jēzu Kristu.(Jņ.14;6)

 Jēzus ir, kā kāpnes Tev uz debesīm.

Dievs mani bija uzrunājis, skaidri dzirdēju Viņa balsi…

Tu esi ,,Kristus Liecinieks,, No tās dienas es sevī neatradu mieru, meklēdama Dieva prātu un Viņa ceļus. Mani nesalauza ciešanas, sāpes, kritieni un atstumtība, bet patiesībā tas mani norūdīja, mainīja, veidoja kā māla trauku Dieva rokās.

Manā garā vairāk kā 20 gadus skan no Jesajas 61;1: Dieva Tā Kunga Gars ir nolaidies uz mani, jo Tas Kungs mani svaidījis sludināt nelaimīgiem prieka vēsti, mani sūtījis dziedināt sagrauztas sirdis, pasludināt apcietinātiem atsvabināšanu un saistītiem pilnīgu brīvību,,

Es zināju savu aicinājumu, Dievs jau pašā sākumā to man bija atklājis. Zināju un tajā es virzījos. Evaņģēlija pasludināšana, ļauno garu izdzīšana, atbrīvošanas kalpošana un dziedināšanas… Svētais Gars ir mans labākais Draugs un palīgs.

Šis ir laiks, kad Dievs grib izliet savu Garu un atbrīvot savus bērnus no gūsta. Salauzt paaudžu lāstus, ko daudzi ir mantojuši no saviem senčiem. Diemžēl daudzi paši sev uzlikuši lāstus… Jēzus asinis atbrīvo, dziedina.

(Marka 16;15-18) „Eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic un top kristīts, tas taps svēts, bet, kas netic, tas taps pazudināts.

Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdz; Manā vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās. Tie ar rokām pacels čūskas, un, kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli.

Svētais Gars ir labākais Draugs kas palīdz mūs tuvāk iepazīt Tēvu un Dēlu. Bet daudz kas ir atkarīgs no mums pašiem. Vai Tavs vārds ir Jā vai Nē?

Saki Jā! un pievienojies darīsim Dieva darbu kopā.

Kristus mīlestībā Terēze.

 

( no latīņu valodas) jure– taisnība, tiesības, godīgums.